O Fotoni

Najviše performanse, najbolji laserski sistemi u svetu

Od 1964 godine Fotona je bila pionirski orijentisana tehnička kompanija. Naši laserski sistemi su rezultat 45-to godišnjeg iskustva u poljima medicine, komunikacije, industrije i odbrane. Kao posledica toga FOtona je priunata kao svetski predvodnik u inovacijama, razvoju i proizvodnji laserskih sistema.

Mi biramo savršenstvo investiranjem u istraživački rad i razvoj kako bi izašli u susret potrebama tržišta po pitanju inovativnih rešenja u kratkom vremenu.

Mi biramo savršenstvo proizvodnom strogo kontrolisanih komponenti koje sami proizvodimo. Ovo nam obezbedjuje da su naši laserski sistemi najvišeg kvaliteta, pouzdani i trajni i u skladu sa svim medjunarodnim standardima.

Mi biramo savršenstvo odabirom trenutnih i novih partnera u našoj globalnoj mreži odabirom najboljih lokalnih partnera. Takodje razvijamo i negujemo bliske odnose sa našim partnerima kako bi obezbedili da naši proizvodi i usluge izlaze u susret trenutnim potrebama tržišta.

Odabirom Fotone obezbedjujete nivo savršenstva u Vašem radu koji je nedostupan upotrebom laserskih sistema drugih proizvodjača. Fotona pruža Vama nivoe preciznosti, efikasnosti i uspešnosti koje nemožete postići drugim načinima.

Odabirom Fotone Vi birate najviše performanse, najbolje proizvedene laserske sisteme u svetu.