Fotona tehnologija

Laseri su srce našeg posla

Fiber tipsExceptional R&D expertise

Mi u Fotoni se ponosimo svojim tehničkim znanjem i iskustvom u istraživanju i razvoju. Naša široka paleta prvoklasnih laserskih sistemaza različite industrijske primene je potvrda naše ekspertize. Fotonine mogućnosti u poljima istraživanja i razvoja kao i naša infrastruktura omogućava nam da pomeramo granice laserske tehnologije i postavljamo nove standarde u industriji proizvodnje lasera. Napravili smo tradiciju kontinualnog podizanja novih izazova brzog razvoja tehnologije što svakodnevno podiže potražnju na tržištu.

Optičke radionice i laboratorije

Naša mogućnost da proizvedemo najzahtevnije optičke komponente u sopstvenoj proizvodnji je naša najvećia prednost. Moderne mašine za sečenje i poliranje kontrolisane od strane iskusnih optičara proizvode komponente koje se dalje doradjuju u našim vakuumskim postrojenjima. U ovim postrojenjima komponente dobijaju svoj konačan izgled i funkciju putem dielektričnog ili metalnog presvlačenja nakon čega su spremni da se ugrade u laserski sitem.

Mehanička radionica

Naše moderne CNC mašine koje su povezane sa CAD programom obezbedjuju preciznost, istovetnost delova i veliku brzinu izrade najkompleksnijih mehaničkih podsklopova bez obzira na vrstu materijala (aluminijumske legure, odlivci, nerdjajući čelici, titanijum, mesing, bronza ili sintetički materijali). Naša specijalnost i znanje uključuje i dijamantsku obradu ravnih i zakrivljenih metaliziranih ogledala kao i obrada matrijala putem lasera, graviranje i ostale metode precizne površinske obrade materijala. Dizajn optičkih sistema kako bi odgovarali svakom instrumentu vrši se putem računara.

Handpiece red light      

Elektro radionica

Sami proizvodimo veći deo elektronske opreme i softver sa naše laserske sisteme. Naš strogi sistem kontrole procesa izrade obezbedjuje najviši nivo izdržljivosti, pouzdanosti i bezbednosti kod svih sistema.

Pročitaj više o Fotoninim proizvodnim kapacitetima i istoriji.

 

 Tri glavne talasne dužine: Sve bitne primene

U fokusu palete Fotona medicinskih laserskih sistema postoje tri komplemetarne talasne dužine laserskih zraka od kojih svaka ima drugačiji uticaj na ljudsko tkivo: Er:YAG, Nd:YAG and KTP Nd:YAG.

Er:YAG (infracrveni, 2940 nm)

Er:YAG laser se masimalno apsorbuje u tkivu zbog svoje privlačnosti ka void i samim tim je savršen za preciznu ablaciju tkiva. U laserskoj stomatologiji Er:YAG laser je prepoznat kao najtraženiji laser kod obrade tvrdog zubnog tkiva, pružajući hladno bušenje u emajl, dentin, koštanim i kompozitnim plombama bez zagrevanja okolnog tkiva. U estetici i dermatologiji ovaj laser je prepoznat kao zlatni standard u laserskoj hirurgiji i dermatološkoj ablaciji epiderma.

Nd:YAG (infracrveni, 1064 nm)

Nd:YAG laser se najhomogenije apsorbuje u tkivu čineći ga najidealnijim laserom za hirurško sečenje, dezinfekciju i zahvate na dublje situiranom tkivu. U laserskoj stomatologiji njegova homogena apsorpcija rezultuje izuzetno preciznom isparavanju tkiva sa istovremenom sterilizacijom i koagulacijom, a za vreme rada najvišom snagom pruža visok stepen dezinfekcije. U estetici dermatologiji ovi laserski sistemi se mogu primeniti da termalno i selektivno na najdublje strukture kože kao što su duboke vene i folikule malja.

KTP Nd:YAG (zeleni, 532 nm)

KTP Nd:YAG laseri imaju visoku sklonost ka oksihemoglobinu i melaninu za potrebe selektivne fototermalizacije. Ovaj laser je savršen izbor za tretiranje površinskih vaskularnih lezija, nevidljivih finih vena i široku paletu pigmentnih lezija.

 Light wavelength absorbtion chart

VSP Tehnologija: Preciznost, Bezbednost i snaga

Kao rezultat sopstvene VSP (Promenljivi kvadratni puls) tehnologije, Fotona je u mogućnosti da postavi nove standarde u preciznosti i bezbednosti laserskih tretmana. Ova tehnologija pruža mogućnost lekaru da precizno kontroliše dužinu laserskog pulsa i njegovu fluencu u zavisnosti od potreba specifične primene samo jednom dodirom dugmeta.

VSP tehnologija izbacuje pojavu sporog rasta i pada energije pulsa, što je karakteristično za manje napredne jaserske sistema. Spor rast i pad energije laserskog pulsa dovodi nepotrebnu lasersku energiju do kože što se pretvara u toplotu na nekontrolisan način i samim tim povećava mogućnost neželjenih efekata i smanjuje efikasnost tretmana. Suprotno tome, VSP tehnologija Vam omogućava da lako i precizno tretirate različita tkiva sa nemerljivom preciznošću bez zagrevanja okolnog tkiva.

EFC Tehnologija kontrole energije laserskog zraka

Putem digitalne regulacije energije u realnom vremenu, energija svakog pulsa se aktivno poklapa sa energijom podešenom za dau operaciju sve dok laser radi. Ovo izbegava mogućnost gubitka energije što je karakteristično za manje napredne laserske sisteme i omogućava efikasan rad svaki put kad se sistem koristi. EFC tehnologija pruža visok nivo bezbednosti i poverenja u Fotonine laserske sisteme što je osobina koju ne poseduje ni jedan drugi laserski sistem današnjice. Dodatno, sa EFC tehnologijom, Fotonini laserski sistemi ne zahtevaju duge i komplikovane procedure kalibracije svaki put kad se sistem koristi.

Laserski sistemi: Svestranost i dogradljivost

Fotonine inovativne laserske platforme pružaju lekaru da kombinuju dva efikasna laserska sistema u jedan ili da ih koriste pojedinačno. Fotona ima široku paletu visokokvalitetnih sistema visokih performansi koji odgovaraju svakom zahvatu koji vaša praksa zahteva. Kada je potrebna dodatna primena dogradljivost platfome dozvoljava da se lako i brzo proširi paleta usluga.