Find a Doctor

Hanna Ostaszewska-Niezgódka Gabinet Stomatologiczny

Adama Mickiewicza 4/9, 01-517 Warszawa, Poland

+48 228390720

haniaon@gmail.com

Treatments:

LipLase® / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Acne & Acne Scar Revision / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Skin Resurfacing / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Vascular Lesions / M021-5AF/1 / LightWalker AT

NightLase® - Snoring Treatment / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Conservative Dentistry / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Endodontics / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Oral Surgery / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Peri-implantitis Treatment / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Periodontics / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Tooth Desensitization / M021-5AF/1 / LightWalker AT

TouchWhite™ - Tooth Whitening / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Fotona3D™ / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Rejuvenation / M021-5AF/1 / LightWalker AT

Aphthae And Herpes Treatment / M021-5AF/1 / LightWalker AT