USA 

Find a Doctor

Poliklinika Novakov i sar

Svetosavska 7, 21000 Novi Sad, Serbia

+381 21 551331

poliklinikanovakovisar@gmail.com

www.poliklinikanovakov.com

Treatments:

NightLase® - Snoring Treatment / M002-2A / XS Dynamis

LipLase® / M002-2A / XS Dynamis

Acne & Acne Scar Revision / M002-2A / XS Dynamis

Scar Revision / M002-2A / XS Dynamis

Skin Resurfacing / M002-2A / XS Dynamis

Laser Podiatry / M002-2A / XS Dynamis

IncontiLase® / M002-2A / XS Dynamis

IntimaLase® / M002-2A / XS Dynamis

ProlapLase® / M002-2A / XS Dynamis

RenovaLase® / M002-2A / XS Dynamis

Genitourinary Indications / M002-2A / XS Dynamis

Treatment of Warts / M002-2A / XS Dynamis

Gynecology Indications / M002-2A / XS Dynamis

Benign Lesions / M002-2A / XS Dynamis

Rejuvenation / M002-2A / XS Dynamis

Benign Lesions / M002-2A / XS Dynamis

Hair Growth Stimulation / M002-2A / XS Dynamis