USA

Obvestilo o videonadzoru

Obvestilo zunanjim osebam po tretjem odstavku 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora na območju, v prostorih in objektih družbe Fotona d.o.o.

Upravljavec videonadzora:

Fotona d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5045223000
Davčna številka: SI16890914
Telefon: +386 (0)1 500 91 00
E-naslov: privacy@fotona.com

Namen izvajanja videonadzora:

Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih, v objektih in prostorih družbe Fotona d.o.o., skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1.c točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR.

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema:

Pooblaščene osebe v družbi Fotona d.o.o., skladno s sklepi o uvedbi videonadzora.

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države:

Posnetkov videonadzornega sistema se ne prenaša v tretje države.

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema:

Do 30 dni.

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema:

Posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema, oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera, ima pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
  • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema,
  • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
  • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopije posnetka).

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v videonadzor oz. snemanje:

Osebna privolitev ni potrebna zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, ki je videonadzorovan.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Ni.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

Ni.

Neobičajne nadaljnje obdelave:

  • Nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja.
  • Zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja.
  • Nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo).
  • Posnetki videonadzornega sistema se hranijo največ 30 dni.

Pravica do pritožbe:

Pritožbo lahko vložite po e-pošti na naslov privacy@fotona.com ali jo podate informacijskemu pooblaščencu.